Oprettelsen af antikommunistisk bevægelse og våbensmugling

Munck korpset (Stockholms luftförsvars frivilliga beredskapsförening)

Korpset blev ledet at Bror O.C. Munck (Født 29. april 1857 – død 18. juli 1935)

Han var højtstående officer og havde i 1906 været på kort ophold ved et kavaleri regiment i Tyskland – derfra tog han mange militære principper med tilbage til Sverige. Efter hans afsked fra militæret, blev han inden for den militære idræt, ridesporten og den militære femkamp og var b.la. leder af ryttergruppen ved olympiaden i Paris i 1924.

I 1927 oprettede han, i fuld forståelse med politimyndigheden i Stokholm, et ”skydekorps”. Tanken var at det skulle beskytte Sverige mod ”den indre fjende”, hvilket betød ”kommunisterne”. Man var stadig bekymret for eftervirkningerne fra den Russiske revolution i 1917.

Korpset kom til at omfatte omkring 2.000 mand, udrustet med våben og 50 skarpe skud hver. Gennem politimester F. Hårlemand fik man licenser til ca. 1.300 våben og ca. 500-600 blev smuglet ind i landet, fra Tyskland. Enkelte af de indsamlede våben havnede hos Svenske fascist grupper og grundet den transport, blev sagen lækket til pressen.

Der var ingen forbud mod væbnede grupper i Sverige (på det tidspunkt, men det blev indført i 1934, som direkte følge af denne sag), men indsmugling af våben var klart i mod våben bekendtgørelsen og det foranledigede en retssag i Stokholm ved Sveriges ”hovrätt”. Hårleman var anklaget, men frikendes dog, trods hans ”fejlagtige indberetninger” vedr. våbenlicenserne.


Spionagen starter for alvor:

I 1929 mødte Horst med Korvettenpakitan Patzig omkring etablering af ”Etappendienst” i Sverige. Den Tyske forening ”Stahlhelm” var forbindelsesled mellem Sverige og Tyskland – tilsvarende forening har også været i Danmark og var en veteran forening fra 1. Verdenskrig.

Det kan dokumenteres at Horst oprettede et meldenet der skulle holde øje med kysttrafikken. Sverige blev dækket af i den periode og hovedkvarter var i København frem til 1932, hvor han blev udvist. Et tilsvarende net var ved at blive oprettet i Danmark – i september 1931 blev Kaptlt. a.D. Clauson von Caas… eller Clauson von. Kaas nævnt som person der var ved at organiserer dette ”Meldenetz”. Dette netværk blev siden overtaget af Horst og blev optrævlet af det Danske politi.


Våbensmugling:

Horst havde mange kontakter i Tyskland og også i Sverige – han købte pistoler og ammunition, efter en henvendelse fra løjtnant Svend Hedengren og bankmanden Arvid Vilhelm Högman ( sommeren 1927). Disse våben blev indsmuglet uden ansøgning, registrering eller indberetning til de officielle myndigheder.

Han forsøgte sig med at han ikke viste det var ulovligt at indfører våben og ammunition, men ifølge Svenske lovgivning var dette dog ikke tilladt. Sverige havde forbud mod indførsel af skydevåben og ammunition, uden tilladelse. (iht. kongelig forordning af den 27. september 1922 og 27. september 1927). Man anså forbuddet som almindeligt kendt….

Indførslen af våben og ammunition foregik i hemmelighed, hvorfor det var yderligere et belastende bevis. Man vurderet fra det Svenske politi af man ville undgå at kommunisterne fik besked om indførslen. Horst anførte at indførslen af våben var til en ”beredskapsorganisation” som han bestemt mente var godkendt at politiet i Stockholm. Generalløjtnant Munck var leder af korpset og bekræftede at Horst’s hjælp med indkøb og indførsel af våben og ammunition. Politimester Hårleman fra Stockholm havde dog givet tilladelse til at organisationen kunne erhverve sig våben, hvilket var støttende til hans forklaring omkring at han handlede i god tro mht. selve indkøbet. Der blev stillet tvivl ved om Horst’s indkøb og indførsel delvis var tiltænkt en anden organisation (fascistisk). Denne forening havde i sit program til formål at omstyrte staten.

Högmann var støtte til denne organisation. Kaptajn Gyllencreutz købte og modtog en del af de våben og den ammunition som Horst indførte og forklarede at Horst havde bestilt våben til fastisterne.


Efter afsløringen af våbensmugleriet, blev de bedt om at forlade landet – læs mere her


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *