H.P. Hansen og venskabet

H.P. Hansen var redaktør og politikker – han blev født 1862 i Sundeved (ikke langt fra Sønderborg) den gang tysk område og gik i både dansk og tysk skole. Han var medstifter af ”Den Nordslesvigske Vælgerforening” og blev medlem af den preussiske landdag og senere hen i rigsdagen i Berlin (frem til sammenbruddet i 1918) Han var aktiv i mange forhold omkring grænselandet og gik ind for en ændret grænselinje nord om Flensborg. H.P. Hansen blev dansk minister for de sønderjyske anliggender og senere menigt medlem af folketinget frem til 1926. H.P. Hansen var desuden en aktiv debattør – b.la. i bladet ”Heimdahl” Han dødede i 1936.

Horst har haft en tæt dialog med H.P. Hansen – denne dialog var tæt, venlig og familiær, bygget på gensidig respekt.


Sagen om arbejdstilladelsen:

Horst fik problemer med ”Chef der Staatspolizei” Herr. Mensen (det danske politi).

Det var problem med opholds- og arbejdstilladelse – han søger hjælp hos H.P. Hansen og de mødes i starten af marts måned 1933 og har derefter en tæt dialog omkring Horst’s problem med opholds- og arbejdstilladelsen.

Den 10. marts får han svar fra politiet (Politiinspektør Bergstrup-Hansen, Statspolitiet). Hans sag har været oppe i justitsministeriet, men er endnu ikke afklaret.

I marts modtog Horst pudsigt nok et jobtilbud fra en større tysk avis (korrespondent). Dette gjorder at hans indtægt var af en sådan størrelse at han kunne dokumentere en stabil indkomst.

Grundet hans nye jobtilbud fik Horst sin tilladelse til at blive i landet og arbejde. Horst er H.P. meget taknemmelig for den hjælp han har ydet.


Grænsespørgsmålet:

Horst var meget optaget af grænsespørgsmålet, som der var en del skriverier omkring på dette tidspunkt.

2. december 1933 skriver H.P. Hansen at Horst har øvet væsentlig indflydelse på at sagen ”Mols tyske koloni” og at den havde fået positivt udfald for V. Richhofen og dermed for Danmark.

I januar 1934 beskriver Horst at H.P. Hansen havde en artikel i Hejmdal, 2. januar 1934, hvor det nord-slesvigske spørgsmål kom op. Sagen går ud på at man mente der var et sammenspil mellem de tyske militære organisationer i grænseområdet og via det, en påvirkning af de Nordschleswiske beboere. B.la. mente man at de dansksindede skulle sværge troskab til ”Führer” og man mente at have fundet flere eksempler på pengeoverførsel til den tyske stat og gaver i form af fine luksusbiler. I den forbindelse, tog Horst kontakt til Gestand Herr. Freiherr von Richthofen. Der blev det det oplyst, fra Richthofen, at det nationalsocialistiske parti ikke havde noget med sagen at gøre.

Han beder derefter om uddybning af H.P’.s radiotale, således at han – via Richthofen – kan gå videre med sagen.

Lidt efter modtager han denne uddybning og Richthofen får dette med til Berlin og fremlægger sagen der.


Løst og fast:

Horst har brev korrespondance omkring ”Nordische Gesselschaft” og ønsker at vide hvordan deres arbejdsmetoder opfattes. Horst var ikke medlem af N.G. i følge deres medlemslister.

I marts 1935 er der igen brevveksling omkring grænsespørgsmålet. Denne gang går det på at H.P. har påstået at det sker en ”indvandring” fra Tyskland. Dette bliver igen udfordret at Horst.

I april 1935 er der igen en sag. Denne gang med en ”Landesführer Jep Nissen” der skulle ha’ aflagt ed for den tyske Führer. Muligvis mens han havde forbindelse med den danske hær. Igen beder Horst om uddybende spørgsmål.

Det er tydeligt at de havde en jævn og god dialog over et stykke tid, men at den stoppede lige så brat som den begyndte – Datoerne hænger meget godt sammen med at H.P. Hansen træder mere og mere i baggrunden på grund af alder – han dør i 1936.


Note – Horst måtte aflyse et møde med H.P. – grunden var lidt speciel (for tiden)

23. april 1935: der er sygdom i familien. Horst’s kone er på rekonvals tur på en damper og Horst’s børn er syge , så han må tage sig af dem.


Retur til “Tiden i Danmark”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *