Krigsfange

Horst blev overført til POW camp i Arizona – den var for eksklusive tysk flåde personale.

Lejren var stor og er godt beskrevet på nettet – der var kun få der prøvede at flygte (de havde det nemlig ret godt i lejren, så hvorfor tage chancen, når alt hjemme var kaos)

Amerikanerne og Briterne havde et tæt samarbejde omkring Horst. De brugte ham til at få styr på de mange navne der, for både Briterne og Amerikanerne, var ukendte.

Under hans ophold i Arizona gik han med planer om at danne hans egen organisation, med støtte fra Amerikanerne. Han havde lavet planer med udvalgte personer og opgaver til de forskellige. Op til 35-40 navngivne personer var i hans plan.

De Britiske myndigheders konklusion var at Horst ikke har fortalt hele sandheden og sandsynligvis har tilbageholdt vigtige oplysninger. Horst har oplyst at han var tæt ven med Canaris og kendte Himler. Han har erkendt at han var anti-nazist, men har trods alt overlevet og havde besat en vigtig position igennem hele krigen.

Myndighederne mener ikke han har løjet (da de har kontrolleret det der kunne kontrolleres) men mener han har holdt en del tilbage. Mystisk nok har man ikke kunne finde ret mange referencer til Horst igennem lister og andre afhøringer. Flere tyske officerer blev afhørt om Horst og stort set alle fortalte samme historie om ham. Dette må være et kapitel vi ikke kan få indsigt i…

Om hans udsagn om hans handlinger i perioden op til Danmarks besættelse mener man at han igen har holdt oplysninger tilbage. Hans arbejde i Abwehr var svært at dokumentere og på visse punkter var han sammenholdt med episoder omkring krigen i Spanien.

Værre går det med perioden efter han bliver frigivet i DK og frem til han bliver anholdt i Frankrig fire år efter. Hans oplysninger om de stillinger han påstår at have besat kan godt nok dokumenteres, men det virker mistænksomt at en person som Horst, med hans erfaring og forbindelser, fik et så rutinepræget job. Specielt perioden fra nov. 1942 til sept. 1944 er mistænksom. Her er det svært at finde noget overhoved der kan huske Horst i kraft af den stilling han besad. I den periode havde han til opgave at bryde blokaden mod Tyskland (skibe) og på den måde skaffe nødvendige vare til landet, som de ikke kunne få på anden måde.

Ifølge to tyske officerer skulle Horst ha’ været chef for Astleiter Angers (??) fra sidst i 1942 og en af de vigtigste Abwehr personer i Frankrig. Det hænger dog ikke sammen med de navne der er dukket op på den organisation. Der er Kapitaen Bracht nævnt. Pudsigt nok står hans forfremmelse opført med nøjagtig samme dato som Horst og utroligt nok har han været i den tyske flådes lister siden 1935 – nogle har den hypotese at Bracht blot var et dæknavn for Horst.

Horst blev accepteret af den Britiske efterretningstjeneste – dels mente de ikke han var Nazist, men blot pro-Tysk og dels havde han informationer om en anti-Russisk organisation i Sverige – noget man allerede i 1945 noterede sig kunne være fordel i fremtiden. Et enkelt sted er det nævnt at man havde kendskab til en organisation der stræbte sig over kyststrækningen fra Sverige til Spanien – en organisation der blev styret fra Spanien og der med to kendte tidligere Tyske agenter som hovedmænd. (Ast Angers) (konklusion fra Walter Hove, Lt. Comdr. United States Navy Reserve, USNR, 28. april 1945)

I et notat fra 26. april 1946 stillet til Major Vessey MI-5, oplyser de Amerikanske myndigheder (USNR) at de ikke kan finde ud af ret meget om Hortst’s deltagelse i krigen. De har fået forskellige udtalelser fra hans tidligere officers kollegaer og de har kun fundet sporadiske referencer i diverse tyske dokumenter, men det de finder tyder dog på at han deltog i efterretningsarbejde. B.la. fandt man et memorandum omkring et specielt kabel der skulle sendes til Tokyo, men det i sig selv sagde ikke så meget. Deres (USRN) konklusion var derfor at Horst ikke var specielt interessant for de allierede, men muligvis ville være det for Danmark (i kraft af at han havde ledet en efterretningsorganisation i Danmark før krigen).

I en af de amerikanske rapporter bliver han betegnet som ”patriotisk Tysker”, ”modstander af socialismen, kommunismen og asiater” og det fremhæves at ”han er ikke nazist”. Han beskrives som muligvis monarkist og de vurderer at han vil støtte stort set hvem som helst, hvis der er mulighed for gendannelse af et stærkt Tyskland. Det fremhæves at han aldrig har stemt, og at han er stolt at dette.

Generelt fremgår det at han var tilbageholdende med oplysninger om detaljer og var afvisende for at snakke om Spanien. Han afviste af have været Abwehr officer.

Under forhørene hos Amerikanerne, foreslog Horst at der blev dannet et nyt efterretningsvæsen baseret på Canaris tidligere organisation – Horst selv havde særdeles mange og gode kontakter langt op i ”de højeste cirkler” som det beskrives. Amerikanerne betegnede ham som ”troværdig” og kom med tre muligheder for brug af ham:

1. Yderligere forhør, med henblik på at skabe mere viden om hans kontakter. Dette troede de dog ikke på, da de mente de havde fået det der måtte være.

2. Lade ham etablerer en ny organisation og samle oplysninger om hans agenter og kontakter, men henblik på at nedbryde hele organisationen på et givent tidspunkt. Eller med andre ord snakke ham efter munden og lade ham bygge et spionnetværk op, for bagefter at anholde dem alle.

3. Støtte Horst i etablering af en ny organisation, som nævnt i pkt. 2, men lade ham fortsætte, så længe at det gav udbytte. Derved kunne de få et spionagenetværk i Skandinavien og Tyskland.

Interessant nok stod der intet om at man blot ville frigive ham og lade ham leve i fred…

Ifølge de øvrige afhøringsrapporterne havde han flere snakke omkring samarbejde med US Intelligense Services – han var bekendt med hemmelig eksisterende organisation i Sverige, Danmark og andre lande, som han tilbød til US. Afhøringspersonale fulgte ham i tankegangen, så de kunne få flere navne ud af ham og på den måde få lukket de hemmelige organisationer eller måske overtage den for US fordel.

Der var faktisk en hemmelig US bevægelse i DK i mange år. De blev trænet og udrustet for at kunne blive tilbage ved evt. Sovjetisk besættelse. (Firmaet)

Hvor den endte ved jeg ikke, men man kan gisne (det er jo en hver forfatters ret):

Han fik kode ”VAR. 3661” og gik under alias ”Lauzen”


Trekroner Interneringslejr:

Trekroner er en lille kunstig ø ved København og den blev brugt af besættelsesmagten til indkvartering.

Efter krigen, overtog politiet området og det blev i en periode brugt til internering af vigtige personer, hvor man ønskede en forholdsvis fri internering, men samtidig have de enkelte i kort snor.

Danmark bad om Horst i et fortroligt brev fra generalstabens efterretningstjeneste, afdeling B. Brev no. 343 af den 12. juni 1946 og dette blev godkendt af de allierede i juli 1946. På dette tidspunkt havde Horst siddet fængslet siden august/september 1944.

Horst skulle overføres til Neumunster og Danmark måtte låne ham i 60 dage. Det blev betydeligt længere.

16. februar 1947 skriver aviserne om at Horst er i København under politibevogtning.

Den 27. februar 1947 til slutningen på interneringslejren (10. juni 1947) var Horst G. F. von Pflugk-Hartung interneret.  Han blev først sat i Åbenrå arrest og derefter flyttet til Trekroner Fort.

De første registreringer, fra Trekroner, starter 4. marts 1947 og i den forholdsvis korte tid på fortet bliver han afhentet af efterretningstjenesten stort set dagligt i frem til 13. marts. De næste måneder frem til 10. juni er der kun få registreringer.

10. juni 1947 blev han overført til ”Quintus” hvor der i forvejen sad internerede i Kystdefensionens tidligere officersskolebygning.

Han var i fornemt selskab; Cecil von Renthe-Flink (Tysk politiker og diplomat – var Reichsbevollmächtiger i Danmark fra 9. april 1940 til november 1942, hvorefter Werner Best afløste ham. Blev senere gesandt hos Vichy-Frankrig), Dr. Gustav Meissner (Tysk Presseattache fra 1939-1943. Førte tilsyn med dansk presse), Poul Ernst von Kannstein (Repræsentant for det tyske udenrigsministerium), Friedrich Gustav Held, Joseph Andreas Leo Jutz og Frantz Joseph Neugärtner.

13. september 1947 blev de øvrige overført til Haslev arrest, hvor der oprettedes et internat. Horst blev dog fortsat tilbageholdt.


Hvad var så vigtigt at han blev tilbageholdt i næsten et år af Danmark? Det er ikke lykkes at finde afhøringsrapporterne, men interessant nok forsøgte Horst at sende et brev.

Det kan selvfølgelig være at han blot ville “hæve sig” lidt over de mange år som krigsfange, men spændende formulering, når man tænker på at han ikke selv var herre over om han var fange eller ej.


Frigivelsen:

Han blev sandsynligvis overført til ”Internierungslager Eselheide”. Den var interneringslejr for funktionærer i NSDAP og andre statslige funktionærer og lå i Senne ved Stukenbrock (mellem Gütersloh, Bielefeld, Pederborn og Detmold). Det var oprindelig ”Stalag VI K (326)” Den blev også benævnt ”Civil Internment Camp No. 7”  og var underlagt ”Camp Roosevelt”


Horst blev frigivet den 28. november 1947 og flyttede umiddelbart derefter til Hamborg.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *