Max Pelving

Fulde navn: Max Andreas Hager Penving, født i Ribe den 27. januar 1899. I maj 1924 indtrådt i politiet (Ribe) som reservebetjent, men blot en måned senere fastansat ved det sønderjyske ordenspoliti. Herfra i maj 1932 overført til politichefens afdeling på Politigården, hvor han fik ansvaret for fremmedtilsynet.

Januar 1939: Kriminalbetjent Max Pelving bliver mistænkt for at levere oplysninger til Eiler Pontopiddan.

Sigtet iht. straffelovens §152, der den gang gav op til 3 års fængsel.

Sagen blev kørt bag lukkede døre og både Max og Eiler var mistænkt.

Der var b.la. mistanke om at han havde afskrevet emigrantansøgninger.

Foto er fra Nationaltidende

Rigsadvokat Pihl rejste tiltale mod både Eiler Pontoppidan og Max Pelving. Eiler blev tiltalt efter straffelovens §122 (bestikkelse) og Max efter §152 (tavshedspligt som embedsmand) (Berlingske Tidende, 19. marts 1939)

Den 29. marts begyndte sagen i retten ved Københavns byret, under Dommer Jørgen Berthelsen. Eiler havde fået sagføren “Vibe-Hastrup” og Max “Peter Paulsen”. Bortset fra Max (der også blev tiltalt for brud på § 144, bestikkelse) var tiltalerne uændret. I anklageskriftet blev det nævnt at Max havde overgivet oplysninger om tyske flygtninge og emigranter i perioden 9. juli 1937 frem til 24. juli 1938 samt at han havde fået en gave til en værdi på 500 kroner og 400 kroner til dækning af nogle udgifter Max havde haft. Sagen blev lidt usædvandligt ført for delvis åbne dører. Det skyldes at ingen af de to var tiltalt for spionage eller andet der kunne bringe statens sikkerhed i fare – eneste undtagelse for de åbne døre var en anonymisering af visse navne. (Berlingske Tidende, 30. marts 1939)

4. april: Max dømmes til 8 måneders fængsel og mister hans borgerlige rettigheder i 5 år. Max appelerede til Landsretten og den blev sat til behandling 19. juni 1939. (Berlingske Tidende, 17. maj 1939)

I Landsretten blev dommen stadfæstet, dog blev straffen til Eiler nedsat til 4 måneder og for Max ned til 6 måneder. I Ialt kunne det dokumenteres at der blev overgivet oplysninger om i alt 27 personer. (Berlingske Tidende, 28. juni 1939)


Kilder: