Tidslinje

1889, 17. juni. Født i Basel, Schweiz,

1907, 3. april. Kadet i Preusisk Kadettenkorps

1916 Udnævnt til kaptajnløjtnant.

1917, 15. juni. Gift med Asta i Kiel

1918 Nov. Stoppet i marinen

1918 Deltog i Tysk frikorps på 100 Flåde officerer. HQ i Berlin. Udførte aktioner mod kommunister. De havde hovedkvarter i (Hotel Eden) i Berlin.

1919 Jan. Dannede Frikorps i Berlin. ”Einwohnerwehr” med hovedkvarter i Berling. Aktiv i det nordlige Tyskland (Bavaria). Blev sammenlagt med andre frikorps. Freiwillige Garde Kavallerie Schutsendivision. Anti kommunistisk organisation med mange tidligere officerer som medlem.

1919 15. januar. Deltog i mordet på Karl Liebknecht og Rosa Luxemborg.(Liebknecht var chef for Spartakus bevægelsen) Ifølge PH var det ham der skød og dræbte Liebknecht. Kom for militær domstol. Dannede ”Antikommunistisk Liga”

1919 Maj. Forsøgt myrdet af kommunister. Tog til Danmark. Scheswiv-Holsteain Plebiscite. Blev sandsynligvis udvist (CHECK AVISER I DEN PERIODE)

1919, 24. oktober: Ankommet til Sverige

1919 Sep. Sverige. Officielt som repræsentant for ”Skandinavisk Presse Buro Berlin” (der er mere om Sverige)

1. Det var i denne periode at PH’s bror dødede.

2. Blev gift med en Dansk kvinde Asta Damm og fik tre børn. Hans ældste datter (muligvis født i 1922-1923) blev gift med Allerub. Dansk konsul i Stettin. Hans anden datter (muligvis født i 1924-1925) var telefon passer på den tyske ambassade i København. Hans kone var en stille og rolig dame, men med indflydelse på hans handlinger.

1926 Blev kontaktet af General Munck og bedt om at forme en ”Einwohnerwehr”

1929 Mødte Korvettenkapitain Patzig og var del af ”Etappendienst” i Sverige. Han var bagmanden for det Svenske ”Munskakorps” der var antikommunistisk organisation. Det var General Munck der var frontfigur, men PH der var pennefører. Herman Göring forsøgte at blive del at denne organisation, men blev afvist af PH. Organisationen kom i uvejr og PH blev senere udvist af Sverige. mellem 1927 og 1930 blev der importeret automatiske geværer og den medlemmer fik tilladelse til at have det. I alt 1200 pistoler og 126.000 stk. ammunition. Da de blev taget havde de 100 pistoler uden tilladelse.

1931, september. Nævnt i tysk dokument af Frisius fra Abwehr Vb (Etappendienst). Aktiv ved organisation ”Meldenetz”

1931, 18. december. Udvist af Sverige

1932, April, Udvist af Norge efter pres fra ”labour press” grundet hans deltagelse i mordet på Liebknecht. . Efter kort ophold i Hamborg tog til København. Officielt som korrespondent for ”Berliner Boersenzeitung”. Arbejder for ”Abwehr”, Organiserede ”Antikommunist” bevægelse under Pontoppidan. ”Etappendienst. Mil. Leiter og L(BE)

1934: Brugte alias ”Lausen” og ”Richards” og ”Holst”

1932-34 Boede 3 måneder på hotel Phonenix

1934, oktober: nævnt i tysk dokument: Etappen V Leute. L(BE) kode for PH. Cover navn: Richards.

1935 bliver Kaptajn Pflugk-Hartung udnævnt til leder af ”Berliner Börsen Zeitung”s Københavner redaktion.

1935, oktober. Nævnt igen i tysk dokument. Cover navn ”Holst” og code ”W.f.S”

1936 Abwehr via Abt. Ausland. Overvåge ”røde skibe” til Spanien

1936, Juli og August. I Tysk rapport (Abwehr V b 3) igen nævnt: Cover navn ”Lausen”. I notatet nævnes behovet for en trådløs sender. PH  (Lausen) foreslår ”Schaefter” (Lufthansa repræsentant) i Kastrup som god placering til denne.

1937 Opretter ”Luftmelde tjenesten” i Danmark. Forfremmet til Fregattenkapitaen. ”Luftmeldedienst” blev kørt af Koerner og Preuss

1936 – 1938 var han involveret i støtte til krigen i Spanien. Neutrale skibe smuglede genstande til Valencia og Barcelona.

1938 Anholdt for spionage og sat 18 måneder i fængsel. Kodenavnet ”Spanning” var en ordre der skulle sendes ud, når Etappenorganisationen skulle starte op og være operationel.

1938, 5. december. Oberfuhrer Streceknbarch (Gestapoleiter Hamburg) informerede Abteilung Ausland Referent IV c om resultat af hans rejse til København. Der havde han talt med Krininalassistent Bjerring, som var ansvarlig for PH sagen. Bjerring fortalte hvordan sagen var startet med observationer mod Voigt og Wiedemann. Bjerring havde ikke givet Streckenbach adgang til sagen.

1939 juli, Løsladt efter 9 måneders fængsel. Tog til Berlin

1939, 25. juli. Udvist af Danmark

1939, Sep. Ansat ved Ausland Referat Iva Abteilung Ausland Section III, under Kapitaen Z.S. Stoephasius arbejdende med logistiske spørgsmål.

1940, maj. Kontakt med Dr. Jeck ved Ivc. Til Oslo. Forfremmet til Kapitaen zur See

1940, 29. august. Indrejse forbud i Danmark ophævet.

1941, Dec. Istanbul med stop i Bucharest og Sofin. Leverede papirer til Ast Istanbul

1942 ,Nov. Bordeaux for at erstatte Korvettenkapitaen Pohlmann ved Marine Sonderstelle (Etappendienst)

1943, maj. Overtog Kriegsmarine Diensstelle i Bordeaux med underafdelinger i Marseilles, Le Havre og St. Malo

1944, Feb. På orlov i Danmark

1944, aug. Kommandør Marine-regiment von Pflugk-Harttung

1944, Aug. Forlod Bordeaux

1944, Sep. Taget til fange af Amerikanerne.

1944, 8. december. Fortsat POW i USA

I marts og april 1945 var han i Prisoner of War Camp, Papago Park, Arizona

1944, 15. november. Fortsat POW i USA

maj 1946: muligvis i England (N.I.D.) De amerikanske rapporter fik skæld ud – de var mangelfulde og Briterne mente at Amerikanerne var blevet blændet af PH’s charme.

5. juni, PH overført fra Howe til Cuxhaven under eskorte af en enkelt Sergent R.N. PH blev interneret i No. 1. C.I. camp Neumunter. Han rejste under alias ”Johanson”

Februar 1947 overført til Danmark ”til låns”

maj 1947. Han sammenholdes med Dr. Jeck, som ingen ved hvem er (hverken MI6, Tyskland eller EUCOM, USFET, ACOS, FOCBNFG, ). I 1943 er Jeck registreret som Hauptsturmfuehrer.

Juni 1947 Dette blev bekræftet i Juli 1946 at han kunne lånes i 60 dage. Generalstabens Efterretningssektion Afdeling B, København. Brev nr. 343 af 12. juni 1946.

Han var her i No. 1, C.I. Camp Neumunster

juni 1947. Han er ”til lån” hos Danskerne på Trekronner Interment Camp.

1947, 28. november, Efter hans tilfangetagelse og ophold i USA blev han sendt til den Britiske zone C.I.C No. 7, hvorefter blev han frigivet

1959, 9. juli. Indrejseforbud i Sverige ophæves

Denne tidslinje er opstået under mit arbejde med at læse mig igennem de mange tusinder siders materiale – den er ikke komplet, men kan bruges som opslag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *