Den tyske efterretningstjeneste

Den tyske efterretningstjeneste under krigen – et hurtigt gennemsyn (detaljer, enheder og navne ændrede sig under krigen)

Den Tyske efterretningstjeneste var, i perioden 4. februar 1938 til krigens slutning underlagt Oberkommando der Wehrmacht via Amt Ausland/Abwehr. Afdelingens navn var, til at starte med, Amtsgruppe Abwehr men blev i 1939 omdøbt til Amt Ausland/Abwehr.

Frem til 1943 havde de hovedkvarter i Berlin på Tirpitzufer 74/75 – en parallelvej til Tiergartenstrasse kun få kilometer fra Potsdamer Platz. (Denne vej blev i 1947 omdøbt til Reichpietschufer og bygningen bliver i dag brugt af det Tyske militær.) I 1943 blev det flyttet til Wünsdorf ved Zossen 50 km. syd for Berlin.

Den var delt op i en militærisk efterretnings tjeneste ledet af Admiral Canaris og en politisk tjeneste ledet af SS Generalmajor Walter Schellenberg, der delvis overtog ledelsen af den militære del i 1944 efter Canaris.

Rent organisatorisk var Adolf Hitler den øverst befalende over Das Oberkommando der Wehrmact. OKW var den øverste ledelse for de Tyske militære enheder og blev ledet af Generaloberst Keitel fra 1938 til krigens slutning.

Amt Ausland/Abwehr blev til februar 1944 ledet af Admiral Canaris. Han havde to stedfortrædere – begge med forskellige funktioner: Vize Admiral Leopold Bürkner (administration) og General Leutnant Arthur Piekenbrock (ansvarlig for efterretningsspørgsmål). Canaris blev anholdt og senere henrettet efter attentatet mod Hitler samme år. Hans efterfølger blev Oberst Georg Hansen.


Amt Ausland/Abwehr havde følgende underafdelinger:

 • Chef des Stabes
 • Zentralabteilung, [Z] (Generalmajor Hans Oster, fra Januar 1944 Oberst Jacobsen) Adm. opgaver som organisation, finans og retsmæssige spørgsmål.
 • Abteilung Ausland [Ausl.]
 • Abteilung Abweh I Nachrichtenbeschaffung [Abw. I]
 • Abteilung Abwehr II Sonderdienst [Abw. II]
 • Abteilung Abwehr III Abwehr [Abw. III]
 • Auslands-Briefprüfstelle
 • Auslands-Telegramm-Prüfstelle
 • Ausland IV [Ausl. IV] – Marinesonderdienst

Chef des Stabes des Amts Ausl./Abw. / Zentral-Abteilung [Z]

 • Adjutant
 • Gruppe ZO. Mob. Vorarb. Organis. VGAD m. Zentralkart.
 • Gruppe ZR Abwehrrecht
 • Gruppe ZF Verwaltungs-Haushalt
 • Zentralregistratur

Abteilung Ausland [Ausl.]  bestod af følgende underafdelinger:

Ud over at være stedfortræder for Canaris var Bürkner også chef for Abteilung Ausland. Denne afdeling var mere en militærpolitisk og organisatorisk enhed mere end en egentlig efterretningsenhed. De havde f.eks. kontakten til de forskellige militære og diplomatiske enheder.

 • Gruppe I: Außen- und Wehrpolitik
 • Gruppe II: Beziehung zu fremden Wehrmächten. Allgem. Registrat.
 • Gruppe III: Fremde Wehrmachten, Meldesammelstelle des OKW
 • Gruppe IV: Etappenorganisation der Kriegsmarine (dannet i 1931? Muligvis Korvetten Kapitan Kruger? omdøbt juni 1938?)
 • Gruppe V: Auslandspresse
 • Gruppe VI: Militärische Untersuchungsstelle für Kriegsvölkerrecht
 • Gruppe VII: Kolonialfragen
 • Gruppe VIII: Wehrauswertung
 • Bürooffizier
 • Verbindung Ausw. Amt. OKW [VAA]

Abteilung Abwehr I [Abw. I] Nachrichtenbeschaffung var først ledet af Amtschef Oberst Hans Piekenbrock, og fra marts 1943 af Oberst Georg Hansen. Denne afdelings funktion var indhentning af efterregnings oplysninger.

Bestod af følgende underafdelinger:

 • Gruppe I H: Geheimer Meldedienst Heer (Indhente oplysninger om andre landes hære)
 • Gruppe I M: Geheimer meldedienst Marine (Indhente oplysninger om andre landes flådevæsen)
 • Gruppe I L: Geheimer Meldedienst Luftwaffe (indhente oplysninger om andre landes flyvevåben)
 • Gruppe I G: Technische Arbeitsmittel (skjult skrift, forfalskede papirer/pas mv.)
 • Gruppe I wi: Geheimer Meldedienst Wirtschaft (indhente oplysninger fra fremmede magter om materialer der har nødvendighed for krigen)
 • Gruppe I P: Presseauswertung
 • Gruppe I i: Funknetz Abwehr Funkstelle (radiomateriel for spionage – træning mv.)
 • Bürooffizier / Kasse / Registratur

Abteilung Abwehr II [Abw. II] Sonderdienst blev ledet af Amtschef Oberst Erwin Edler von Vivremont Lahousen frem til Juli 1943 og derefter af Oberst Wessel Freiherr von Freytag-Loringhoven. Deres opgave var at udføre f.eks. sabotage.

Bestod af følgende underafdelinger:

 • Gruppe I: Minderheiten
 • Gruppe II: Sondermaßnahmen. (til Gruppe II tilhørte ”z.b.v.800” eller ”die Brandenburger-Verbände”) Denne afdeling blev brug til at ”uføre arbejdet” Det var en afdeling der tog sig af felt arbejdet og de havde adgang til egentlige kommando enheder.
 • Referat Ia Bürooffizier
 • Referat Ib Leitung Laboratorium

Abteilung Abwehr III [Abw. III] Abwehr blev ledet af Amtschef Oberst Franz-Eccard von Bentivegni frem til August 1943 derefter af Oberst Heinrich til september 1943 hvorefter atter Oberst Franz-Eccard von Bentivegni tog sig af ledelsen. Denne afdeling tog sig af egentlig spionage.

Bestod af følgende afdelinger:

 • Führungsgruppe III W: Abwehr in der Wehrmacht. Gruppe III H, M, L.
 • Gruppe III Wi: Abwehr Wirtschaft
 • Gruppe III C: Abwehr Inland
 • Gruppe III F: Abwehr Ausland
 • Gruppe III D: Sonderdienst
 • Gruppe III S: Sabotageabwehr
 • Gruppe III G: Gutachten
 • Gruppe Z-Arch.: Zentralarchiv /Zentralkartei [ZK]. Centralt arkiv over agenter.
 • IIIa, Bürooffizier, Vervaltung, Registratur

Abteilung Auslandsprüfstelle Berlin bestod af følgende underafdelinger:

 • Gruppe I: Sortierung
 • Gruppe II: Chemische Untersuchung
 • Gruppe III: Privatbriefe
 • Gruppe IV: Handelsbriefe
 • Gruppe V: Feldpostbriefe
 • Gruppe VI: Kriegsgefangenenbriefe
 • Gruppe VII: Zentralkartei
 • Gruppe VIII: Auswertung
 • Gruppe IX: Kriegsgefangenen-Brief-Auswertung

Amtsgruppe Ausland [Amtsgr. Ausland]

Ausland IV [Ausl. IV] – Marinesonderdienst

Ledet af Kpt.zS. Niebuhr 07.43 – 05.44

Afdelingen havde til formål at klargøre, udruste og laste forsyningsskibe samt sikre forsyning i Atlanterhavet, det Indiske Ocean og Stillehavet via hjælpe fartøjer til U-både og andre krigfartøjer.

Der udover havde de til opgave af fremskaffe rå-materialer og andre forsyninger, der måtte være vigtige for krigen.

Enheden var opdelt:

 • Marinesonderdienst Bordeaux (det var denne enhed Horst var leder af i krigens sidste år)
 • Marine

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *